Zoals u heeft gelezen zal Pearson Benelux BV vanaf maart 2022 de instrumenten MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A, EQ-i 2.0 en EQ-360 gaan uitgeven. Uiteraard zal Pearson ook de bijbehorende ondersteuning verlenen zodat U de instrumenten kunt blijven gebruiken zoals u bent gewend.
Teneinde er voor te zorgen dat de dienstverlening naadloos kan worden voortgezet willen we gegevens die relevant zijn voor die dienstverlening uit de klantenadministratie van PEN Tests Publisher BV overhevelen naar de klantenadminstratie van Pearson. Concreet betreft dit uw NAW-gegevens, gegevens over uw licenties voor MMPI en/of account voor het TAP en de daaraan gerelateerde bestellingen die u in het verleden heeft gedaan.
Dit betreft duidelijk gegevens die niet zonder meer kunnen worden overgedragen en derhalve vragen wij u om hieronder aan te geven of u het er mee eens bent dat wij de informatie doorgeven. Ter identificatie hebben we uw debiteurnummer al voor u ingevuld; dat kunt u desgewenst controleren op de laatste factuur die u van ons heeft ontvangen.

Door dit formulier te verzenden bevestigt u tevens dat u bevoegd bent om namens uw organisatie deze beslissing te nemen.