HELPDESK SOFTWARE MMPI®-2, MMPI-2-RF®, MMPI®-A EN TALENT ASSESSMENT PORTAL


Directe ondersteuning telefonisch: woensdag t/m vrijdag, 024 309 4585, keuze 3. Voor de MMPI®-2, MMPI-2-RF®, MMPI®-A software dient u te beschikken over een serviceabonnement, ter verificatie graag uw licentienummer melden. TAP ondersteuning is voor accounthouders zonder beperkingen beschikbaar.

 • Supportprogramma dat onze helpdesk toestaat uw bureaublad te zien en over te nemen. Is alleen zinvol in overleg met onze helpdesk.

Bekende problemen

Ook onze software draait niet op elk systeem zonder problemen. Het is gebleken dat een aantal van onze gebruikers met dezelfde of vergelijkbare moeilijkheden geconfronteerd werden. Om u de mogelijkheid te bieden om te profiteren van onze ervaringen met deze moeilijkheden, ook als er geen telefonische ondersteuning beschikbaar is, hebben wij op deze pagina de ons bekende probleemverschijnselen met oplossingen voor u verzameld.


Mocht u uw probleem niet herkennen in een van onderstaande beschrijvingen, werkt de aangegeven oplossing voor u niet of is die niet voldoende duidelijk, maakt u dan gebruik van ons invulformulier onder aan deze pagina om ons op de hoogte te stellen van uw klachten.

Antivirussoftware

Het komt voor dat een MMPI programma interfereert met uw geïnstalleerde antivirussoftware. In enkele gevallen biedt alleen het volledig verwijderen van de antivirussoftware de mogelijkheid om MMPI® te gebruiken. In de meeste gevallen kan het voldoende zijn om tijdens het starten van MMPI de antivirussoftware uit te schakelen; als de MMPI® software draait kunt u de virusbescherming weer activeren.


Aangezien u uiteraard uw Windows-computer niet zonder antivirussoftware wilt gebruiken, kunt u er voor kiezen een ander antivirusprogramma te installeren. Voor zover bekend werkt b.v. AntiVir van Avira (gratis versie) zonder problemen. Als u informatie heeft over andere antivirussoftware waarmee MMPI® onder Windows Vista kan samenwerken, dan zullen wij die graag hier vermelden.


Symptomen

Het programma start niet op; melding: ‘kan dll-bestand HLVDD.DLL niet vinden.’

Het genoemde dll-bestand is onderdeel van de driver voor de dongle. Correcte installatie van die driver is afhankelijk van uw infrastructuur. Meer informatie daarover en installatieprogramma’s daarvoor vindt u bij onze downloads onder technische ondersteuning

Het programma kan niet worden gestart.

Er is een goede kans dat het starten wel lukt nadat u de computer opnieuw heeft gestart. In de logboeken van Windows vindt u een applicatiefout met uitzonderingscode 0xc0000005 in applicatie mmpi-2_hardlock.exe of mmpi-2.exe. De exacte oorzaak van dit probleem is niet bekend, maar we weten wel dat het niet optreedt als een dongle van het type sentinel wordt gebruikt. De dongle van het type hardlock (waar, verwarrend genoeg, ook sentinel op kan staan) die u nu gebruikt, kan worden vervangen. Dit heeft als consequentie dat testafnames die u heeft opgeslagen met de hardlock anders moeten worden versleuteld om ze te kunnen lezen met een sentinel. Een programma dat u kunt gebruiken voor die omzetting is beschikbaar. Neemt u voor de vervanging van uw hardlock door een sentinel contact op met onze afdeling automatisering: stuur een e-mail.

Het programma vraagt na het invullen van een test om een wachtwoord dat u niet kent.

Het programma vraagt, tenzij u dat anders ingesteld heeft, alleen dan om een wachtwoord na het invullen van een test als u de afname begint of opent als een afname voor cliënt. Als dit in uw situatie niet noodzakelijk is, en u vult de test zelf in, begint u dan voortaan met een afname voor staf. Het programma zal dan niet om een wachtwoord vragen en bovendien, na opslaan van de test, automatisch tot verwerking overgaan. Als u bewust kiest voor een afname voor cliënt, dan vindt u voor Windows versie vanaf 1.0 het wachtwoord in de handleiding. Deze vindt u in het programma zelf, via het ‘Help’ menu, keuze ‘Onderwerpen’.

Bij het gebruik van een netwerkdongle, al dan niet in een ander subnet, wordt de dongle niet gevonden.

Hierbij is het van belang onderscheid te maken naar het type netwerkdongle dat u gebruikt.

 • een hardlock (groen); de computer waarop de dongle is aangesloten draait dus de service HL-Server. Als de machine waarop de service HL-Server draait wel wordt gezien vanaf het werkstation, maar de software voor MMPI® vindt de service niet, voeg dan op het werkstation de volgende systeem- of omgevingsvariabelen toe:
  • hl_search met als waarde ip
  • hls_ipaddr met als waarde het ip-adres van de machine waarop de service draait
 • een sentinel (rood); de computer waarop de dongle is aangesloten draait de service Sentinel LDK License Manager
  • start op de computer die de software voor MMPI® moet draaien een browser en ga naar localhost:1947 (dat is het Sentinel Access Control Center)
  • klik in het menu (links) op Configuration
  • selecteer de tab Access to Remote License Managers
  • vul bij Remote License Search Parameters het ip-adres of de servernaam in van de computer met de dongle en klik op Submit
  • het kan een paar minuten duren voordat de verbinding tot stand komt, klik hiervoor in het menu op Sentinel Keys en ververs de pagina tot de gezochte sentinel verschijnt

Bestanden die u recent opgeslagen heeft worden bij openen niet herkend als MMPI® afname of profiel.

Ook hier kan de oorzaak liggen in interferentie met antivirussoftware. De software uitschakelen op het moment dat u het bestand probeert te lezen kan helpen.

Het starten van de software wordt kort na het verschijnen van een venstertje met als titel ‘Hardlock Protection System’ afgebroken met de melding dat het programma niet meer werkt.

Dit is tot nog toe (04-05-2017) waargenomen op diverse systemen met Windows 7 of Windows 10. Er blijken enkele services te zijn die tot dit probleem kunnen leiden. Tot nog toe zijn de ‘Windows Media Center TV Archive Transfer Service’, de ‘Windows Image Acquisition (WIA)’, de SQL Server Reporting Services en (op computers van Lenovo) de ‘System Interface Foundation Service’ geïdentificeerd als problematisch. Services kunnen worden uitgeschakeld via msconfig.

Tijdens het werken met de software voor MMPI®-2, MMPI-2-RF® of MMPI®-A blijft het programma met enige regelmaat ‘hangen’ gedurende enige seconden

Dit probleem treedt alleen op bij het gebruik van een dongle met USB-aansluiting. Hoe lang het programma normaal werkt voordat het ‘hangt’ en hoe lang het programma ‘hangt’ varieert. Mogelijk kunt u 30 seconden gewoon werken en ‘hangt’ het programma daarna 5 seconden, mogelijk kunt u drie keer klikken en reageert het programma dan 15 seconden niet. Alle overige programma’s werken onderwijl gewoon door.
Dit is een hardware-probeem. De USB-poort die u gebruikt en de dongle werken niet goed samen. U kunt proberen de dongle op een andere poort aan te sluiten; met name bij laptops zijn niet alle poorten electrisch gelijkwaardig.
Inmiddels zijn er dongles beschikbaar die dit probleem, voor zover nu bekend, niet hebben. U kunt contact opnemen met onze afdeling automatisering voor informatie over het vervangen van uw dongle door een nieuw model.

Het programma weigert om een afname of profiel te sluiten, met verwijzing naar een foutief ingevoerde geboortedatum.

Dit probleem ontstaat doordat het programma uw invoer voor de geboortedatum niet correct interpreteert. U kunt dit als volgt verhelpen. Klikt u op de knop Start (links aan de onderrand van uw beeldscherm); klikt u op Instellingen; klikt u op Configuratiescherm: een venster wordt geopend. Zoek in dit venster naar een globe met daaronder de tekst Landinstellingen. Klik hier twee keer snel achter elkaar op. Een nieuw venster wordt geopend. Klik in dit nieuwe venster aan de bovenkant op de tab Datum. Tikt U achter ‘Stijl korte datumnotatie:’ : d-M-jjjj. Tik achter ‘Datumscheidingsteken:’ :-  (hetzelfde minteken dat u ook in de stijl korte datumnotatie gebruikt heeft). Klik op OK. Sluit het configuratiescherm. Als u de volgende keer het programma opstart doet het probleem zich niet meer voor.

Als u probeert af te drukken of een afdrukvoorbeeld te bekijken verschijnt de melding: ‘�naa is not a valid floating point value’.

Dit probleem zou verholpen moeten zijn als in de Landinstellingen van uw Windows systeem het decimaalsymbool, te vinden bij getalnotatie, ingesteld is op ‘,’ (een komma).