SERVICEABONNEMENT VOOR SOFTWARE VOOR MMPI®-2, MMPI®-A OF MMPI-2-RF®

Als u extra ondersteuning wenst bij het gebruik van de software of de implementatie ervan binnen uw organistatie dan kunt u een serviceabonnement nemen. Dat behelst het volgende.

  • Het service-abonnement geeft recht om tijdens kantooruren op de dagen, zoals op de website van PEN Psychodiagnostics vermeld, contact op te nemen met de afdeling ICT Helpdesk. De Helpdesk is bereikbaar via telefoon 0481 465 565, keuze 3. Fax: 0481 465 867. E-mail: ict@eqiq.nl.
  • De ondersteuning wordt verleend via telefoon, en ondersteuning op afstand via internet en e-mail. In voorkomende gevallen, aan PEN Tests Publisher BV ter beoordeling, kan kosteloze on-site ondersteuning worden verleend.
  • PEN Tests Publisher BV zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Support is beperkt tot technische onderwerpen met betrekking tot (installatie van) de software en betreft geen inhoudelijke adviezen.
  • PEN Tests Publisher BV brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren. Upgrades gaan verder dan updates, en kunnen bijvoorbeeld uitbreidingen omvatten. Zowel updates als upgrades worden aan de service-abonnementhouders kosteloos verstrekt.
  • Houders van een serviceabonnement worden via een nieuwsbrief/mailinglist op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de software. U kunt zich hiervoor aanmelden op deze pagina.
  • De kosten voor het serviceabonnement worden eenmaal jaarlijks in rekening gebracht conform de geldende prijsopgave zoals op de website is vermeld.