SCREENING


Psychologisch Onderzoek - Psychologische Expertises - Second Opinions - Rapportages Pro Justitia

PEN voert psychologisch onderzoek uit in opdracht van derden, gericht op beantwoording van velerlei vraagstellingen. Opdrachtgevers zijn (semi-)overheden, bedrijven en particulieren. Onderzoek wordt door BIG geregistreerde psychologen uitgevoerd conform de NIP richtlijnen. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Alle onderzoeken dienen schriftelijk te worden aangevraagd, en kunnen indien gewenst op korte termijn op elke plaats ter wereld plaatsvinden. Voertalen: NL, D, E.
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics