?Opengelaten items
LLeugenschaal
FLaag frequentie schaal
KCorrectieschaal
TRINGerichte antwoordinconsistentie
VRINOngerichte anwoordinconsistentie
F1Laag frequentie 1e helft
F2Laag frequentie 2e helft

1Hs Hypochondrie
2DDepressie
3HyHysterie
4PdPsychopathische deviatie
5MfMannelijkheid-vrouwelijkheid
6PaParanoia
7PtPsychasthenie
8ScSchizofrenie
9MaHypomanie
0SiSociale introversie
Let op: gebruik de schaalnummers in plaats van de (gedateerde) schaalnamen. Volg een workshop ter verduidelijking.
2D1Subjectieve depressie
D2Psychomotorische retardatie
D3Lichamelijk slecht functioneren
D4Mentale vervlakking
D5Piekeren
3Hy1Ontkenning van sociale angsten
Hy2Behoefte aan affectie
Hy3Matheid – malaise
Hy4Somatische klachten
Hy5Inhibitie van agressie
4Pd1Familiale onenigheid
Pd2Autoriteitsproblemen
Pd3Sociale onverstoorbaarheid
Pd4Sociale vervreemding
Pd5Zelfvervreemding
6Pa1Achtervolgingsideeën
Pa2Prikkelbaarheid
Pa3Naïviteit
8Sc1Sociale vervreemding
Sc2Emotionele vervreemding
Sc3Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief
Sc4Gebrekkige zelfbeheersing (conatief)
Sc5Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming)
Sc6Bizarre zintuiglijke ervaringen
9Ma1Amoraliteit
Ma2Psychomotorische acceleratie
Ma3Onverstoorbaarheid
Ma4Ego-inflatie
0Si1Terughoudendheid / verlegenheid
Si2Sociale vermijding
Si3Vervreemding van zelf en anderen
ANXAngst
OBSObsessiviteit
DEPDepressie
HEABezorgdheid in verband met de gezondheid
ALNVervreemding
BIZBizarre voorstellingen en gedachten
ANGBoosheid
CYNCynisme
CONGedragsproblemen
LSELage zelfwaardering
LASLage ambitie
SODSociaal ongemak
FAMGezins- en familiale problemen
SCHSchoolproblemen
TRTNegatieve behandelingsindicatoren
AAngst
RVerdringing
MAC-RMacAndrew Alcoholisme (herzien)
ACKToegeven van alcohol-/drugproblematiek
PROPotentieel tot alcohol/drugproblematiek
IMMOnvolwassenheid