?Opengelaten items
LLeugenschaal
FLaag frequentie schaal tot item 370
KCorrectieschaal
TRINGerichte antwoordinconsistentie
VRINOngerichte anwoordinconsistentie
FbLaag frequentie schaal vanaf item 370
FpMalingering / F psychopathologie
SSuperlatieve zelfpresentatie
1Hs Hypochondrie
2DDepressie
3HyHysterie
4PdPsychopathische deviatie
5MfMannelijkheid-vrouwelijkheid
6PaParanoia
7PtPsychasthenie
8ScSchizofrenie
9MaHypomanie
0SiSociale introversie
Let op: gebruik de schaalnummers in plaats van de (gedateerde) schaalnamen. Ook in profiel opgenomen: Controle-impuls index en Welshcode. Volg een workshop ter verduidelijking.
2D1Subjectieve depressie
D2Psychomotorische retardatie
D3Lichamelijk slecht functioneren
D4Mentale vervlakking
D5Piekeren
3Hy1Ontkenning van sociale angsten
Hy2Behoefte aan affectie
Hy3Matheid – malaise
Hy4Somatische klachten
Hy5Inhibitie van agressie
4Pd1Familiale onenigheid
Pd2Autoriteitsproblemen
Pd3Sociale onverstoorbaarheid
Pd4Sociale vervreemding
Pd5Zelfvervreemding
6Pa1Achtervolgingsideeën
Pa2Prikkelbaarheid
Pa3Naïviteit
8Sc1Sociale vervreemding
Sc2Emotionele vervreemding
Sc3Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief
Sc4Gebrekkige zelfbeheersing (conatief)
Sc5Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming)
Sc6Bizarre zintuiglijke ervaringen
9Ma1Amoraliteit
Ma2Psychomotorische acceleratie
Ma3Onverstoorbaarheid
Ma4Ego-inflatie
0Si1Terughoudendheid / verlegenheid
Si2Sociale vermijding
Si3Vervreemding van zelf en anderen
RCdDEMDemoralisatie
RC1SOMSomatische Klachten
RC2LPELage Positieve Emoties
RC3CYNCynisme
RC4ASGAntisociaal Gedrag
RC6BETBetrekkingsideeën
RC7DNEDisfunctionele Negatieve Emoties
RC8AERAfwijkende Ervaringen
RC9HPAHypomane Activering
ANXAngst
FRSVrees
OBSObsessiviteit
DEPDepressie
HEABezorgdheid in verband met de gezondheid
BIZBizarre voorstellingen en gedachten
ANGBoosheid
CYNCynisme
ASPAntisociale gedragingen
TPAType A
LSELage zelfwaardering
SODSociaal ongemak
FAMGezins- en familiale problemen
WRKWerkproblemen
TRTNegatieve behandelingsindicatoren
FRS1Gegeneraliseerde angst
FRS2Meervoudige angsten
DEP1Gebrek aan doorzettingsvermogen
DEP2Ongelukkig voelen
DEP3Zelfdepreciatie
DEP4Suïcidale ideatie
HEA1Maag- en darmklachten
HEA2Neurologische klachten
HEA3Algemene gezondheidsklachten
BIZ1Psychotische symptomatologie
BIZ2Schizotypische kenmerken
ANG1Explosief gedrag
ANG2Prikkelbaarheid
CYN1Pessimistische overtuigingen
CYN2Interpersoonlijke achterdocht
ASP1Antisociale attitudes
ASP2Antisociaal gedrag
TPA1Ongeduld
TPA2Competitieve neiging
LSE1Twijfel aan zichzelf
LSE1Onderwerping
SOD1Introversie
SOD2Verlegenheid
FAM1Familiale onenigheid
FAM2Vervreemding van de familie
TRT1Geringe motivatie
TRT2Onvermogen tot openheid

AAngst
RVerdringing
EsIk-sterkte
MAC-RMacAndrew Alcoholisme (herzien)
HoVijandigheid
O-HOvergecontroleerde vijandigheid
DoDominantie
ReSociale verantwoordelijkheid
MtSlechte aanpassing aan de studie
GMMannelijk rolgedrag
GFVrouwelijk rolgedrag
PKPTSD-K (Keane, Malloy & Fairbank)
MDSSpanningen in het huwelijk (de relatie)
AASToegeven van verslaving
APSPotentieel tot verslaving
S1Vertrouwen in menselijke goedheid
S2Sereniteit
S3Tevredenheid met het bestaan
S4Geduld/ontkenning van geprikkeldheid en kwaadheid
S5Ontkenning van morele zwakten
AGGRAgressiviteit
PSYCPsychoticisme
DISCOntremming
NEGENegatieve emotionaliteit / neuroticisme
INTRIntroversie / lage positieve emotionaliteit
STStress
LELichamelijke expressie
GEGeremdheid
BEBetrekkingsideeën
SOSociabiliteit