van bar-oN EQ-i uses naar EQ-i 2.0 tokens


Omzetten naar tokens is vanaf november 2018 in principe niet meer mogelijk. Info (woensdag/vrijdag): drs. Huub schaeks, 0481 465 565, keuze 3, 09:00-12:30 en 13:30-17:00). U kunt ook een email sturen aan ict@eqiq.nl.
OPSLAG EN INZIEN OUDE BAR-ON EQ-I DATA EN RAPPORTAGES
U heeft Uw BarOn EQ-i's in de Scoring Organizer in groepen ingedeeld; mogelijk één groep met vele testen, maar misschien voor elke individuele test een afzonderlijke groep.

U kunt alle testen in een groep op Uw eigen systeem opslaan door in het groepsoverzicht (meteen na het aanmelden bij de Scoring Organizer) in de kolom Respondent List te klikken op View List. Op de volgende pagina('s) kunt U alle respondenten op de pagina aanvinken door te klikken op het vakje in de kop van de kolom met de selectievakjes, het vakje links naast Respondent. Nadat U dat op alle pagina's van de groep heeft gedaan, klikt U, ietwat contra-intuïtief op de rode knop Import.

Daarmee kunt U een bestand met de extensie .mhs opslaan op Uw eigen systeem. Aangezien dit bestand intern een XML-bestand is, behoudt U hiermee de mogelijkheid om later de gegevens naar wens te kunnen inzien.

Let wel: dit zijn de ingevulde testen, niet de rapporten die U eerder gegenereerd heeft. Als U die nogmaals ter archivering wilt opslaan, zult U ze zelf eerst opnieuw moeten genereren binnen de Scoring Organizer, wat geen kosten met zich meebrengt als U dezelfde instellingen (rapporttype, normgroep) kiest als voorheen.

Bovenvermelde opties zijn mogelijk, zolang de MHS Scoring Organizer nog online toegankelijk is. Daarna zijn uw data (definitief) niet meer bereikbaar.

 
MHS Scoring Organizer (oud)

Talent Assessment Portal (nieuw)
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics