[crellyslider alias=”testje”]

“Het is immers de persoonlijkheid die mede bepaalt hoe en met welke ernst symptomen zich manifesteren, zij kan iemand kwetsbaar maken voor bepaalde vormen van psychopathologie, maar ook een buffer zijn tegen het ontstaan ervan. Op basis van hun persoonlijkheid kiezen mensen hun omgeving en relaties met anderen en daarmee bepaalt de persoonlijkheid ook mede de levensloop, de persoonlijkheid bepaalt hoe men omgaat met zijn aandoening, bepaalt de hulpvraag, en heeft invloed op de therapeutische relatie”.MMPI-2-RF

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restuctured Form.

De persoon in een relatief kort tijdsbestek efficiënt en veelomvattend in beeld gebracht.MMPI-A

Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Adolescent.

Vlaams-Nederlandse jongerenversie van de MMPI-2 persoonlijkheidsvragenlijst.


MMPI-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2.

Voor het Vlaams-Nederlands taalgebied aangepaste en vertaalde versie van de wereldwijd bekendste en meest onderzochte persoonlijkheidsvragenlijst. Voor volwassenen vanaf 18 jaar.


EQ-i 2.0

Emotional Quotient Inventory 2.0

Uniek en zeer uitgebreid beeld van de persoonlijkheidsstijl, met een wetenschappelijke basis.

Opvolger van de Bar-On EQ-i. Als we IQ omschrijven als paardenkracht, is EQ de rijvaardigheid.

Vragenlijst voor emotionele en sociale intelligentie.

Hoe gaat iemand om met de eisen van de omgeving en het dagelijks leven? Wat zijn hierbij sterke en zwakke kanten?