De MMPI®-2 en de MMPI-2-RF®: Twee instrumenten vergeleken
 v

Update: 16 mei 2018

De Nederlandstalige versie van de MMPI-2-RF® is inmiddels reeds geruime tijd beschikbaar. Binnenkort zal hier de meest recente informatie beschikbaar zijn.

MMPI®-2 en MMPI-2-RF® kunnen (complementair) naast elkaar gebruikt worden.
Als U voor beide testen de software voor afname en scoring gebruikt, worden uit de afname van MMPI®-2 ook de scores voor MMPI-2-RF® bepaald.
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics