De cursus start in 2021, bij voldoende belangstellenden. Geef uw belangstelling telefonisch door aan Susan Colley, 0481 465 565 (keuze 2, dinsdag t/m vrijdag).

Docent: Prof. Dr. Jan Derksen

 • Kernaspecten van de psychoanalytische theorie
 • Structurele diagnostiek en indicatiestelling
 • Technieken in de kortdurende psychodynamische psychotherapie
 • Toepassing bij patiënten met en zonder persoonlijkheidsstoornis

In deze cursus worden de kernaspecten van de psychoanalytische theorie over het onbewuste, de determinering van symptomen en de ontwikkeling van de subjectiviteit op begrijpelijke wijze toegelicht. Voorts komt de psychoanalytische psychodiagnostiek, vooral gericht op de indicatiestelling voor kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP) uitvoerig ter sprake. De kernaspecten van de korte dynamische psychotherapie worden behandeld. Deze empirisch goed ondersteunde en effectieve vorm van openleggende psychotherapie wordt in theoretisch en technisch opzicht onderwezen. De relatie tot cognitieve gedragstherapie komt eveneens uitgebreid aan bod. Er zal duidelijk worden gemaakt dat cognitieve gedragstherapie goed kan worden uitgebreid met korte dynamische psychotherapie.

U krijgt een goed begrip van de technieken behorende tot de KPP en leert hiermee werken bij zowel patiënten met als zonder een persoonlijkheidsstoornis. Dit betekent vooral dat u deze technieken leert te integreren in uw bestaande manier van psychotherapie bedrijven.

In totaal gaat het om 24 cursusuren waarvan er 12 in belangrijke mate gericht zijn op de psychodiagnostiek en 12 op de technische interventies.

Voor wie

GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die werken in GGz, eerstelijnspraktijk of forensische setting.

Doel

Na afloop van deze cursus:

 • hebt u inzicht ontwikkeld in de psychoanalytische theorie en modellen van de KPP
 • hebt u op elementair niveau leren werken met de technieken van de KPP bij zowel patiënten met als zonder een persoonlijkheidsstoornis
 • kunt u deze technieken integreren in uw bestaande manier van psychotherapie bedrijven.

Werkwijzes

Per bijeenkomst bestuderen de cursisten literatuur ter bespreking in de cursus. De docent geeft presentaties over de theorie en illustreert deze aan de hand van casuïstiek, deels met audio- en videomateriaal. Cursisten brengen casuïstiek in, zo mogelijk met audio- en videomateriaal, die dient als basis voor de technische trainingen.

Geschatte tijdsinvestering naast de cursusbijeenkomsten (literatuurstudie, casus voorbereiden) is 6 uur per dag.

Minimum aantal deelnemers is 8, maximum 25.

Voorbereiding

 • U vergewist zich ervan dat u kennis heeft op het niveau van het volgende boek: Jan Derksen. Descriptieve en structurele psychologische diagnostiek in de GGZ. PEN Tests Publisher BV, Nijmegen 2017, ISBN 978-90-805706-9-6.
 • U leest Derksen, J.J.L. De woorden om het te zeggen – Psychotherapie voor psychotherapeuten. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2011, ISBN 978-90-351360-3-8. U schrijft hierover een essay en stuurt dit voor aanvang van de cursus per e-mail aan de docent.

Dag 1

 • 09.30 — 10.30 uur Kennismaking, afspraken over de werkwijze, vragen over de instapliteratuur.
 • 11.30 — 11.15 Overzicht van de kernaspecten van psychoanalytische structurele diagnostiek
 • 11.15 — 11.30 pauze
 • 11.30 — 12.30 Uitleg over de afweermechanismen
 • 12.30 — 13.30 lunch
 • 13.30 — 15.00 Illustratie van de theorie aan de hand van structureel interview door de docent
 • 15.00 — 15.15 pauze
 • 15.15 — 16.30 uur Rollenspelen door de cursisten met als doel de methodiek van het SI te trainen.

Dag 2

 • 09.30 — 10.30 uur. Bespreking van de reflectieverslagen.
 • 11.30 — 11.15 Overzicht van de kernaspecten van psychodynamische psychotherapie
 • 11.15 — 11.30 pauze
 • 11.30 — 12.30 Vervolg overzicht van de ontwikkelingen na de klassieke theorie
 • 12.30 — 13.30 lunch
 • 13.30 — 15.00 uur Illustratie van de theorie aan de hand van rollenspelen door de docent
 • 15.00 — 15.15 pauze
 • 15.15 — 16.30 uur Rollenspelen door de cursisten met als doel de methodiek van het KPP te trainen.

Dag 3

 • 09.30 — 10.30 Bespreking van de reflectieverslagen.
 • 11.30 — 11.15 Overzicht van de kernaspecten van psychodynamische psychotherapie
 • 11.15 — 11.30 pauze
 • 11.30 — 12.30 Vervolg overzicht van de ontwikkelingen na de klassieke theorie
 • 12.30 — 13.30 lunch
 • 13.30 — 15.00 uur Illustratie van de theorie aan de hand van rollenspelen door de docent
 • 15.00 — 15.15 pauze
 • 15.15 — 17.00 uur Rollenspelen door de cursisten met als doel de methodiek van het KPP te trainen.

Dag 4

 • 09.30 — 10.30 bespreking vragen/opmerkingen bij literatuur
 • 10.30 — 11.15 KPP bij patiënten met een ernstige persoonlijkheidstoornis,  met aandacht voor zowel specialistische diagnostische als behandelaspecten
 • 11.15 — 11.30 pauze
 • 11.30 — 12.30 Speciale aandacht voor werken met dromen
 • 12.30 — 13.30 lunch
 • 13.30 — 15.00 Technische training met behulp van rollenspel, casuïstiek van docent en cursisten
 • 15.00 — 15.15 pauze
 • 15.15 — 17.00 Integratie KPP en cognitieve gedragstherapie
 • 17.00 — 17.30 Bespreking toets

Literatuur

 • Derksen, Jan. Psychodynamisch denken en werken in de zorg -Een praktijkboek-. PEN Tests Publisher BV. Nijmegen 2019, ISBN 978-90-801675-0-6. Boek wordt uitgereikt aan cursisten.
 • Derksen, J.J.L. Descriptieve en structurele psychologische diagnostiek in de GGZ: een psychodynamische benadering. PEN Tests Publisher BV. Nijmegen 2017, ISBN 978-90-805706-9-6.
 • Derksen, J.J.L. De woorden om het te zeggen – Psychotherapie voor psychotherapeuten. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2011, ISBN 978-90-351360-3-8.

Over deze boeken moet u tijdens de cursus beschikken.

Docent: Prof.dr. J.J.L. (Jan) Derksen, hoogleraar klinische psychologie, werkzaam aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, de Vrije Universiteit te Brussel en de psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink. In wetenschappelijk opzicht hield en houdt hij zich bezig met persoonlijkheid, cognitieve en emotionele intelligentie, psychodiagnostiek, psychotherapie en coaching. Hij is ook praktiserend psychotherapeut en coach. Hij volgde een uitgebreide psychoanalytische (lid en supervisor van de NVPP) en cognitief-gedragstherapeutische opleiding.

Toetsing, certificaat en accreditatie

De toets bestaat uit een essay van ongeveer vijf pagina’s waarin een patiënt wordt beschreven die op de in de cursus beschreven wijze is gediagnosticeerd en behandeld (dit mag ook een video- of audiofragment zijn), in te leveren een maand na afloop van de cursus. De cursist rapporteert hierin over de behandeling van een patiënt in psychodynamische termen, met inbegrip van de psychodiagnostiek en de integratie van de KPP technieken in de behandeling. Uit het essay blijkt een diepgaand begrip van de bestudeerde literatuur. Dit essay wordt beoordeeld door de docent.

Deelnemers ontvangen een certificaat op basis van aanwezigheid (minimaal 75 procent), actieve deelname en een voldoende voor de toets. Voor een certificaat met accreditatie geldt een norm van minimaal 90% aanwezigheid.

Accreditering voor de herregistratie klinisch psychologen (FGzPt), de herregistratie NIP ELP. Data worden nog bekend gemaakt.
Tijden: 09:30 — 16:30 uur, 3e dag tot 17:00, 4e dag tot 17:30 uur. Plaats: Hotel Nijmegen-Lent of online via ZOOM. Kosten: € 0,00, inclusief boeken, lunch, koffie en thee.