Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3® (MMPI-3®)

Algemene informatie volgt; deze pagina wordt steeds geactualiseerd. Stand van zaken op 1-2-2021:

Items vertaald in Nederland (prof. dr. Jan Derksen en drs. Theo Bögels) en in Vlaanderen (prof. dr. Gina Rossi en drs. Greet Hellenbosch).

Consensusvertaling (Nederland en Vlaanderen) gerealiseerd.

Wij zijn bezig met onderzoek naar de vertaalde items waaraan u kunt bijdragen.

 • 55 schalen (5 nieuw)
 • 335 items
 • akkoord / niet akkoord
 • vanaf 18 jaar
 • NL normen
 • software
 • 72 nieuwe items (vergelijking met MMPI-2-RF)
 • 24 gewijzigde items (vergelijking met MMPI-2-RF)


Nieuw

 • Antwoordinconsistentie gecombineerd
 • Eetproblemen
 • Compulsiviteit
 • Impulsiviteit
 • Zelf-Importantie (definitieve vertaling volgt)