Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (MMPI®-2)

De MMPI®-2 mag uiteraard niet ontbreken in de testotheek van de zelfstandig gevestigd psycholoog, noch in die van een ziekenhuis of andere (HR-)instelling. Waarom niet? Enkele argumenten op een rijtje. Naast het intake gesprek biedt de MMPI®-2 een geheel zelfstandige en grondige screening van de patiënt. Heel vaak geeft een nieuwe patiënt tijdens de psychodiagnostische gesprekken niet datgene prijs wat hij bij de MMPI®-2 vragen wel toegeeft. Een voorbeeld zijn hier psychotische symptomen die in het verleden werden ervaren en die de patiënt nu “niet zo belangrijk meer vindt om nog te vertellen”. De MMPI®-2 registreert ze. Behalve een verhoging van schaal 8, maakt een blik op de Harris Lingoes subschalen duidelijk in welke hoek de verhoging op de schaal is behaald. De Kritieke Items worden door het computerprogramma voor scoring afgedrukt en zo weet de psycholoog precies welke items die op psychotische symptomen betrekking hebben positief zijn beantwoord. In het gesprek kan men hier dus gemakkelijk op terugkomen.

Een nieuwe patiënt is lang niet altijd geneigd al zijn klachten en zorgen rechtstreeks te communiceren. De MMPI®-2 slaat niets over en kan door geen geheugen worden geëvenaard. Voor de schuchtere, gereserveerde patiënt is de lijst een lage drempel. In het geval dat de eerste indruk van de clinicus is dat de problematiek een licht karakter heeft, kan de MMPI®-2 dit problematiseren en op psychopathologie duiden. De klinische schalen kunnen onverwachte verhogingen laten zien en tot een herevaluatie van de patiënt en zijn behandeling leiden. Door de meer dan 14.000 studies die naar de MMPI zijn gedaan, is er veel informatie beschikbaar over wanneer welke mensen hoog of laag scoren op welke (combinatie van) schalen. Dit heeft tot gevolg dat de test dus niet alleen ‘registreert wat iemand zelf invult’, maar veel extra inzicht toevoegt aan een profiel, met een wetenschappelijke onderbouwing.

  • 130 schalen
  • 2 indices
  • neurologisch relevante items
  • 567/574 items
  • akkoord / niet akkoord
  • 18-89 jaar
  • NL normen
  • paper/pencil
  • software

De Nederlandse handleiding biedt een beknopt overzicht van de klinische interpretatie en wijst de weg in de relevante literatuur. Persoonlijkheidsstoornissen laten zich in het contact niet altijd gemakkelijk diagnosticeren. De MMPI®-2 kent een hele serie profielen die wijzen op persoonlijkheidsproblemen en is als zodanig onmisbaar bij persoonlijkheidsonderzoek en diagnostiek. Schaal 4 staat hierbij centraal. Vroegtijdige signalering van misbruik van alcohol of drugs is een probleem in de ambulante praktijk. Door de toevoeging van nieuwe schalen wordt zowel het misbruik van middelen geregistreerd als het potentieel in de persoon om verslaafd te raken. Hiervoor zijn drie schalen beschikbaar. Door de zeven controle- of validiteitsschalen verkrijgt men een diepgaand beeld van hoe de patiënt zich verhoudt tot de test, hoe hij deze invulde en wat dit betekent voor medewerking aan een mogelijke behandeling.

Heel vaak wordt men door de MMPI®-2 erop geattendeerd dat er met de persoon veel voorwerk vereist is voordat er aan behandeling kan worden begonnen. De scores op deze schalen bieden een geschikt aanknopingspunt voor het gesprek hierover. Suïcidegevaar moet door de ambulante behandelaar goed worden ingeschat. De verschillende profielen van de MMPI®-2 maken de clinicus hierop onmiddellijk attent.

Vaak wordt de MMPI®-2 lang gevonden. De lijst kent 567 (574) items, voorwaar geen korte schaal. De MMPI®-2 maakt echter de meeste andere klachtenlijsten en persoonlijkheidsvragenlijsten overbodig. Dit komt met name ook door de 15 inhoudsschalen die veel extra informatie bieden en tevens helpen bij de interpretatie van de klassieke klinische schalen. Voorts vindt de psycholoog de lengte van de test vaak vervelender voor de patiënt dan deze zelf. Mits een goede instructie wordt gegeven (zie handleiding), beleven patiënten dit testonderzoek doorgaans als grondig en belangrijk.


Authors: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. Translated and adapted by Permission. Copyright (c) 1942, 1943 (renewed 1970), 1989, 2001 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A.. All Rights reserved. Copyright (c) (1993, 2015) of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands.

Vertaald en aangepast met Toestemming. Copyright (c) 1942, 1943 (vernieuwd 1970), 1989, 2001 berust bij de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright (c) (1993, 2015) voor de Nederlands-Vlaamse uitgave berust bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland.

Het gebruik van de materialen is nadrukkelijk voorbehouden aan ter zake voldoende gekwalificeerden. Bij een eerste bestelling dient in dit verband een verklaring te worden ondertekend.

PEN biedt in principe maandelijks interpretatieworkshops rond de MMPI®-2 (MMPI®-A, en MMPI-2-RF) in Nederland en België aan. Ook worden er met regelmaat symposia georganiseerd, waar steeds het meest recente onderzoek aan bod komt. Materialen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.