Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form® (MMPI-2-RF®)

Het doel bij het ontwikkelen van de MMPI-2-RF® was om de gehele MMPI®-2 itempool onder de loep te nemen om een volledige set schalen te ontwikkelen die een efficiënte en allesomvattende beoordeling geven van opvallende en klinisch relevante variabelen. De schalen werden ontwikkeld door methoden vergelijkbaar met die waarmee de RC Schalen opgesteld waren: factoranalyse van relevante onafhankelijke itemdomeinen; opbouwen van kernschalen; correleren van deze kernschalen met items uit de gehele MMPI®-2 pool; optimaliseren van schaalbetrouwbaarheid, onderscheidenheid en betekenisvolheid; en in beschouwing nemen van externe correlaten. Dit leidde uiteindelijk tot 50 (nieuwe) schalen op basis van 338 items uit de MMPI®-2. De RC-schalen en 3 Hogere Orde schalen gebaseerd op de RC schalen, vormen het hart van de MMPI-2-RF®.

Inhoudsschalen en interesseschalen
Naast de RC-schalen en de Hogere Orde factoren werden er voor de MMPI-2-RF® ook 23 nieuwe inhoudelijke schalen en interesseschalen ontworpen. De 23 Schalen voor Specifieke Problemen worden ingedeeld in vier subsets: somatische/cognitieve klachten, internaliseren, externaliseren en interpersoonlijk functioneren. Behalve deze schalen zijn er ook nog twee Interesseschalen aan de MMPI-2-RF® toegevoegd, deels ontleend aan de ‘oude’ Schaal 5: Mechanische/fysieke interesses en literaire/esthetische interesses.

  • 50 schalen
  • 368 items
  • akkoord / niet akkoord
  • vanaf 18 jaar
  • NL normen
  • paper / pencil
  • software

Elk van de 37 essentiële MMPI-2-RF® schalen behoren tot drie lagen die een aantal belangrijke functionele domeinen bevatten en weergeven op verschillende niveaus van specificiteit/breedte. De drie Hogere-Orde schalen vormen de bovenste laag en spelen een globaal organiserende, beschrijvende en potentieel integratieve rol. De RC Schalen bevinden zich op de middelste laag van de hiërarchie, in overeenstemming met de centrale functie van deze maten. En de Specifieke Probleemschalen, die meer gedetailleerde beoordelingen opleveren, bevinden zich onderaan.

Hogere Orde (H-O) factoren
Op basis van de RC-schalen werden enkele Hogere Orde factoren geconstrueerd die verwijzen naar de basisdomeinen op het gebied van emotie, gedrag en cognitie, namelijk: internaliserende emotionele problemen, externaliserende gedragsstoornissen en denkstoornissen of stoornissen in de realiteitstoetsing. Deze Hogere Orde factoren corresponderen met veelgebruikte codetypes uit de MMPI®-2 (i.c. 2/7, 4/9 en 6/8) en sluiten nauw aan bij recente dimensionele modellen van persoonlijkheid en psychopathologie (Krueger, 1999; Krueger, McGue & Iacono, 2001; Markon, 2010, Sellbom et al., 2008).

PSY-5-r schalen
Ten slotte zijn de in Nederland reeds bekende MMPI®-2 PSY-5 schalen (Egger et al., 2003) voor de MMPI-2-RF® herzien. De PSY-5-r schalen sluiten goed aan bij de moderne inzichten in de factorstructuur van pathologische persoonlijkheidskenmerken (o.a. Widiger & Simonsen, 2005). In diverse studies naar de factorstructuur van pathologische persoonlijkheidskenmerken worden doorgaans de volgende hoofddomeinen gevonden: extraversie versus introversie, antagonisme versus compliance, constraint versus impulsivity, en emotional dysregulation versus emotional stability (Markon, Krueger & Watson, 2005, Kendler et al., 2008, Livesley, Jang & Vernon, 1998; Rossi, Elklit, & Simonsen, 2010; Widiger & Simonsen, 2005). Een vijfde factor die regelmatig naar voren komt is openness to experience of psychoticism. De PSY-5-r schalen corresponderen sterk met deze vijf factoren.


Authors: Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press.

Translated and adapted by Permission. Copyright (c) 2008, 2011 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A.. All Rights reserved. Copyright (c) (2013) of the Dutch-Flemish edition by PEN Tests Publisher, Nijmegen, The Netherlands.
Vertaald en aangepast met Toestemming. Copyright (c) 2008, 2011 berust bij de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Copyright (c) (2013) voor de Nederlands-Vlaamse uitgave berust bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland.

Informatie over onderzoek in Nederland volgt.