helpdesk Software MMPI®-2, MMPI-2-RF®, MMPI®-A en Talent assessment portal

Directe ondersteuning bij service abonnement: telefonisch: woensdag t/m vrijdag, 0481 465 565, keuze 3
 • Supportprogramma dat onze helpdesk toestaat uw bureaublad te zien en over te nemen. Is alleen zinvol in overleg met onze helpdesk.
Bekende problemen

Ook onze software draait niet op elk systeem zonder problemen. Het is gebleken dat een aantal van onze gebruikers met dezelfde of vergelijkbare moeilijkheden geconfronteerd werden. Om U de mogelijkheid te bieden om te profiteren van onze ervaringen met deze moeilijkheden, ook als er geen telefonische ondersteuning beschikbaar is, hebben wij op deze pagina de ons bekende probleemverschijnselen met oplossingen voor U verzameld.
Mocht U uw probleem niet herkennen in een van onderstaande beschrijvingen, werkt de aangegeven oplossing voor U niet of is die niet voldoende duidelijk, maakt U dan gebruik van ons invulformulier onder aan deze pagina om ons op de hoogte te stellen van uw klachten.
Windowsversie MMPI®-2, MMPI-2-RF® of MMPI®-A

Antivirussoftware
De meest vervelende en ernstige problemen die optreden blijken vaak samen te hangen met de combinatie van MMPI® en antivrussoftware, dus vindt U hier een overzicht van de situaties waarvan bekend is dat er problemen kunnen optreden:
Windows software Symptoom / remedie datum
Vista Norton Internet Security Computer herstart bij starten MMPI® / Norton volledig verwijderen. 11-6-2008
XP Infohos/IHC Melding van Windows over fout in MMPI®; programma wordt afgesloten. / Infohos Software Update Service stoppen. 11-6-2008
XP Sophos antivirus Bestanden worden niet herkend als MMPI® bestand / hardlock client driver updaten (zie Downloads). 20-11-2008
Vista AVast Internet Security Computer herstart bij starten MMPI® (Blue screen) / AVast volledig verwijderen. 13-01-2011
7 AVast Internet Security Computer herstart bij starten MMPI® (Blue screen) / AVast volledig verwijderen. 22-06-2011

Het 'spontaan' herstarten van de computer bij het starten van MMPI® onder Windows Vista, in combinatie met een zogenaamd 'blue screen', is een vrij betrouwbaar signaal dat de gebruikte antivirussoftware en MMPI® niet kunnen samenwerken. Dit is beslist niet beperkt tot de antivirusprogramma's die in de tabel vermeld zijn. Meestal biedt alleen het volledig verwijderen van de antivirussoftware de mogelijkheid om MMPI® te gebruiken. in sommige gevallen kan het voldoende zijn om tijdens het starten van MMPI de antivirussoftware uit te schakelen; als MMPI® draait kunt U de virusbescherming weer activeren.
Aangezien U uiteraard Uw Windows-computer niet zonder antivirussoftware wilt gebruiken, kunt U er voor kiezen een ander antivirusprogramma te installeren. Voor zover bekend werkt b.v. AntiVir van Avira (gratis versie) zonder problemen. Als U informatie heeft over andere antivirussoftware waarmee MMPI® onder Windows Vista kan samenwerken, dan zullen wij die graag hier vermelden.

Overige symptomen

Het programma start niet op; melding: 'kan dll-bestand HLVDD.DLL niet vinden.'.

Het genoemde dll-bestand is onderdeel van de driver voor de dongle.
De meest recente drivers voor de dongle van uw MMPI® software is
 • voor Windows 7 en ouder hardlock driver voor client en stand-alone gebruik
 • voor Windows 8, 8.1, 10 of Windows Server 2012, 2016 sentinel driver voor lokaal en remote gebruik

Het programma vraagt na het invullen van een test om een wachtwoord dat U niet kent.

Het programma vraagt, tenzij U dat anders ingesteld heeft, alleen dan om een wachtwoord na het invullen van een test als U de afname begint of opent als een afname voor cliënt. Als dit in uw situatie niet noodzakelijk is, U vult de test zelf in, begint U dan voortaan met een afname voor staf. Het programma zal dan niet om een wachtwoord vragen en bovendien, na opslaan van de test, automatisch tot verwerking overgaan. Als U bewust kiest voor een afname voor cliënt, dan vindt U voor Windows versie 1.0 het wachtwoord op regel 10 van pagina 8 van de handleiding. De handleiding van het programma vindt U als Word-document in de map Documentatie op de CD. Voor Windows versie 2.0.X vindt U de handleiding en daarmee ook het standaardwachtwoord in het programma zelf, via het 'Help' menu, keuze 'Onderwerpen'.

Bij het gebruik van een netwerkdongle, al dan niet in een ander subnet, wordt de dongle niet gevonden.

Hierbij is het van belang onderscheid te maken naar het type netwerkdongle dat U gebruikt.
 • een hardlock (groen); de computer waarop de dongle is aangesloten draait dus de service HL-Server. Als de machine waarop de service HL-Server draait wel wordt gezien vanaf het werkstation, maar de software voor MMPI® vindt de service niet, voeg dan op het werkstation de volgende systeem- of omgevingsvariabelen toe:
  • hl_search met als waarde ip
  • hls_ipaddr met als waarde het ip-adres van de machine waarop de service draait
 • een sentinel (rood); de computer waarop de dongle is aangesloten draait de service Sentinel LDK License Manager
  • start op de computer die de software voor MMPI® moet draaien een browser en ga naar localhost:1947 (dat is het Sentinel Access Control Center)
  • klik in het menu (links) op Configuration
  • selecteer de tab Access to Remote License Managers
  • vul bij Remote License Search Parameters het ip-adres of de servernaam in van de computer met de dongle en klik op Submit
  • het kan een paar minuten duren voordat de verbinding tot stand komt, klik hiervoor in het menu op Sentinel Keys en ververs de pagina tot de gezochte sentinel verschijnt

Bestanden die U recent opgeslagen heeft worden bij openen niet herkend als MMPI® afname of profiel.

Ook hier kan de oorzaak liggen in interferentie met antivirussoftware. De software uitschakelen op het moment dat U het bestand probeert te lezen kan helpen.

Het starten van de software wordt kort na het verschijnen van een venstertje met als titel 'Hardlock Protection System' afgebroken met de melding dat het programma niet meer werkt, maar mogelijk ook zonder melding.

Dit is tot nog toe (04-05-2017) waargenomen op diverse systemen met Windows 7 of Windows 10. Er blijken enkele services te zijn die tot dit probleem kunnen leiden. Tot nog toe zijn de 'Windows Media Center TV Archive Transfer Service', de 'Windows Image Acquisition (WIA)', de SQL Server Reporting Services en (op computers van Lenovo) de 'System Interface Foundation Service' geïdentificeerd als problematisch. Services kunnen worden uitgeschakeld via msconfig. Het schijnt soms voldoende te zijn alle non-Microsoft services uit te schakelen (behalve eventueel de Sentinel LDK License Manager), te herstarten en de software te testen waarna de services weer kunnen worden ingeschakeld.

Tijdens het werken met de software voor MMPI®-2, MMPI-2-RF® of MMPI®-A blijft het programma met enige regelmaat 'hangen' gedurende enige seconden

Dit probleem treedt alleen op bij het gebruik van een dongle met USB-aansluiting. Hoe lang het programma normaal werkt voordat het 'hangt' en hoe lang het programma 'hangt' varieert. Mogelijk kunt U 30 seconden gewoon werken en 'hangt' het programma daarna 5 seconden, mogelijk kunt U drie keer klikken en reageert het programma dan 15 seconden niet. Alle overige programma's werken onderwijl gewoon door.
Dit is een hardware-probeem. De USB-poort die U gebruikt en de dongle werken niet goed samen. U kunt proberen de dongle op een andere poort aan te sluiten; met name bij laptops zijn niet alle poorten electrisch gelijkwaardig.
Inmiddels zijn er dongles beschikbaar die dit probleem, voor zover nu bekend, niet hebben. U kunt contact opnemen met onze afdeling automatisering voor informatie over het vervangen van Uw dongle door een nieuw model.

Runtime error 217

Het starten van het programma wordt afgebroken met de melding 'Runtime error 217 at 00437EC3' of 00437E47, of 00437F6F, of ... .
Dit probleem treedt op als er geen default printer ingesteld is. Het instellen van een van printer als standaard (default) verhelpt het probleem.

Het programma weigert om een afname of profiel te sluiten, met verwijzing naar een foutief ingevoerde geboortedatum.

Dit probleem ontstaat doordat het programma uw invoer voor de geboortedatum niet correct interpreteert. U kunt dit als volgt verhelpen. Klikt U op de knop Start (links aan de onderrand van uw beeldscherm); klikt U op Instellingen; klikt U op Configuratiescherm: een venster wordt geopend. Zoekt U in dit venster naar een globe met daaronder de tekst Landinstellingen. Klikt U hier twee keer snel achterelkaar op. Een nieuw venster wordt geopend. Klikt U in dit nieuwe venster aan de bovenkant op de tab Datum. Tikt U achter 'Stijl korte datumnotatie:' : d-M-jjjj. Tikt U achter 'Datumscheidingsteken:' :-  (hetzelfde minteken dat U ook in de stijl korte datumnotatie gebruikt heeft). Klikt U op OK. Sluit U het configuratiescherm. Als U de volgende keer het programma opstart doet het probleem zich niet meer voor.

Als U probeert af te drukken of een afdrukvoorbeeld te bekijken verschijnt de melding: '˙naa is not a valid floating point value'.

Dit probleem zou verholpen moeten zijn als in de Landinstellingen van uw Windows systeem het decimaalsymbool, te vinden bij getalnotatie, ingesteld is op ',' (een komma)

Bij het afdrukken wordt de kop op de eerste pagina niet goed weergegeven, of worden zwarte pagina's afgedrukt.

Dit probleem lijkt vooral op te treden bij HP printers. Schijnbaar hebben deze printers er moeite mee dat het programma de afdruk als grafische afbeeldingen van de afzonderlijke pagina's aanbiedt; en dan met name met de voorpagina. Het apart afdrukken van de voorpagina biedt meestal soelaas. U kunt afzonderlijke pagina's afdrukken als U een profiel geopend of gemaakt heeft en de optie Afdrukken... in het menu Bestand of het menu Profiel kiest. U kunt eerst alleen pagina 1 afdrukken en daarna langs dezelfde weg alleen de overige pagina's.
Een andere mogelijke remedie voor 'verminkte' afdrukken van profielen is de instelling van de paralelle poort in de BIOS. Deze kunt U het beste op EPP instellen. Mocht U niet over voldoende technische kennis beschikken om de instellingen van uw BIOS te wijzigen, neemt U dan telefonisch contact op.

Het starten van het programma lukt niet altijd, soms wordt de dongle niet gevonden.

Afhankelijk van uw type printer werkt de dongle niet optimaal als de printer uit staat. Dit kan ook tot gevolg hebben dat het starten van het programma erg lang duurt. Zet U de printer aan voordat U het programma start. Dit werkt uiteraard alleen als de printerkabel op de dongle aangesloten is, dus niet voor netwerkprinters in een andere ruimte.

DOS-versie MMPI®-2

Het programma werkt niet op de nieuwe PC. Onder DOS of in een DOS-Prompt verschijnt de melding Runtime-error 200....

Het programma kan helaas niet overweg met de snelheid van uw nieuwe processor. U kunt proberen om uw processor middels software te 'vertragen'; zoek bij google naar hulpprogramma's om oude DOSspelletjes te kunnen spelen op nieuwe computers. De andere optie is upgraden naar de huidige versie voor Windows.

Het programma lijkt niet op te starten of meteen weer af te sluiten.Onder DOS of in een DOS-Prompt verschijnt de melding Runtime-error 100....

Op de een of andere manier is uw configuratiebestand gecorrumpeerd. U kunt dit bestand ('MMPI-2.CFG', te vinden in de MMPI-2 directory) zonder gevaar verwijderen. Het programma maakt de volgende keer dat U het start automatisch een nieuw bestand met de standaardinstellingen. Als U instellingen gewijzigd heeft ten opzichte van de standaardinstellingen dient U deze wijzigingen opnieuw in te voeren als U het programma weer start.

Meldingsformulier

Heeft bovenstaande U niet verder kunnen helpen en heeft U geen service-abonnement, gebruikt U dan onderstaande formulier om onze afdeling automatisering op de hoogte te stellen van uw probleem. Men neemt zo spoedig mogelijk contact met U op. (niet op maandag en dinsdag)

E-mailadres
Naam
Telefoonnummer
Licentienummer

Probleem:


E-mail mij een kopie van dit formulier. (vereist geldig e-mail adres)


0481 465 565, menukeuze  3

Telefonische helpdesk MMPI software uitsluitend voor houders service abonnement

Woensdag t/m vrijdag

T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics