Correcties voor MMPI®-A


Nadat de diverse materialen van de persen gekomen zijn, bleken er toch nog een paar imperfecties niet opgemerkt te zijn door de controles vooraf. Niets dat ernstig genoeg is om een hele druk te vernietigen, maar bij een volgende druk moet het natuurlijk wel gecorrigeerd worden. We willen U natuurlijk ook voor die tijd voorzien van correcte informatie, dus vermelden we hier de punten die na de laatste druk nog aan het lichte gekomen zijn.
De handleiding
Op pagina 50 staat meteen onder de kop ‘BESCHRIJVINGEN PASSEND BIJ LAGE SCORES (T-SCORE < 45)’ de zinsnede ‘Adolescenten met een hoge score op SCHAAL 0’. Dit moet uiteraard zijn ‘Adolescenten met een lage score op SCHAAL 0’.Laat U het vooral weten als U tekst tegenkomt die onjuist is.
Ook van taal- en tikfouten worden we graag op de hoogte gesteld.
T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics