Om ons te vergewissen van uw kwalificatie vragen wij u een bevoegdheidsverklaring in te vullen. Dit hoeft slechts eenmaal te geschieden.

Het gebruik van zowel MMPI®-2, MMPI®-A als MMPI-2-RF® is voorbehouden aan voldoende gekwalificeerde hulpverleners. U wordt voldoende gekwalificeerd bevonden als u met goed gevolg een doctoraal- of masterexamen in de psychologie of orthopedagogiek heeft afgelegd, dan wel overeenkomstige kwalificaties kunt aantonen. U vindt de formulieren die betrekking hebben op uw eerste aanschaf van MMPI® materialen rechtsbeneden op deze pagina.

Software voor afname en scoring van MMPI®-2 / MMPI®-A /MMPI-2-RF® is beschikbaar voor computers met windows (XP-Vista-7-8-10) besturingssyteem. Bij de software, die via een email-link wordt geleverd, wordt een hardwaresleutel (dongle) geleverd, waarop zich de afnames (credits) bevinden. Navullen van credits geschiedt telefonisch, per fax, via email of vanuit het programma.

Diverse bestanden die gerelateerd zijn aan de MMPI®-2 / MMPI®-A / MMPI-2-RF® software kunt u vinden op deze pagina.

Voor ondersteuning bij moeilijkheden met het gebruik van de software kunt u een serviceabonnement nemen, zoals hier omschreven. Voor informatie over problemen waarvan we weten dat ze kunnen optreden kunt u terecht op deze pagina. Het is wellicht zinvol om hier daar even naar te kijken voordat u de software aanschaft.

Als u gebruik wilt maken van de software om MMPI®-2, MMPI®-A en/of MMPI-2-RF® af te nemen of te verwerken dient u naast de bevoegdheidsverklaring tevens een licentieovereenkomst in te vullen. Op de licentie-overeenkomst dient u aan te vinken voor welke van de drie softwareversies (2, A, en/of RF) u deze wilt laten gelden.

U heeft reeds een licentie voor een of meerdere MMPI programma’s? U heeft in dit geval geen bevoegdheidsverklaring meer nodig. Vul wel de licentie-overeenkomst in, en vink alleen de relevante optie aan. U kunt volstaan met de aanschaf van een vervolglicentie.

Als u met linker muisknop op de link klikt zal het bestand waarschijnlijk in uw internetprogramma getoond worden, in een nieuw venster. Als u met rechter muisknop op de link klikt en “doel opslaan als…” kiest, kunt u het document op uw eigen computer bewaren en met de Acrobat Reader openen.

Beide eerder genoemde formulieren zijn toegankelijk middels onderstaande links. Beide formulieren werken als volgt:

In beide gevallen kunt u de gevraagde gegevens rechtstreeks invullen in het getoonde formulier. Drukt u het formulier pas af nadat u het volledig ingevuld heeft. Daarna plaatst u uw handtekening en stuurt u het op.

Voordat u besluit de software aan te schaffen is het wellicht zinvol om op deze pagina te klikken om te zien waarmee u mogelijk rekening met houden. Nadat u de formulieren heeft ingevuld, afgedrukt en ondertekend, kunt u deze verzenden of (gescand) e-mailen.

bevoegdheidsverklaring
licentieovereenkomst