eerste aanschaf mmpi® materialen


Het gebruik van zowel MMPI®-2, MMPI®-A als MMPI-2-RF® is voorbehouden aan voldoende gekwalificeerde hulpverleners. U wordt voldoende gekwalificeerd bevonden als u met goed gevolg een doctoraal- of masterexamen in de psychologie of orthopedagogiek heeft afgelegd, dan wel overeenkomstige kwalificaties kunt aantonen.

Om ons te vergewissen van uw kwalificatie vragen wij u een bevoegdheidsverklaring in te vullen. Dit hoeft slechts eenmaal te geschieden. Op de licentie-overeenkomst dient u aan te vinken voor welke van de drie softwareversies (2, A, en/of RF) u deze wilt laten gelden.


U vindt alle formulieren die betrekking hebben op uw eerste aanschaf van MMPI® materialen onder het kopje formulieren

software
Als u gebruik wilt maken van de software om MMPI®-2, MMPI®-A en/of MMPI-2-RF® af te nemen of te verwerken dient u tevens een licentieovereenkomst in te vullen.

Eerste aanschaf software MMPI-2-RF®

U heeft reeds een licentie voor de MMPI®-2 en/of de MMPI®-A? U heeft in dit geval geen bevoegdheidsverklaring meer nodig. Vul wel de licentie-overeenkomst in, en vink alleen de RF optie aan. U kunt volstaan met de aanschaf van een vervolglicentie.Voordat U besluit de software aan te schaffen is het wellicht zinvol om op deze pagina om te zien waarmee U mogelijk rekening met houden.

formulieren
Beide eerder genoemde formulieren zijn toegankelijk middels onderstaande links. Beide formulieren werken als volgt:

Als u met linker muisknop op de link klikt zal het bestand waarschijnlijk in uw internetprogramma getoond worden. U komt dan weer terug op deze pagina door de "terug" knop van uw internetprogramma te gebruiken. Als u met rechter muisknop op de link klikt en "doel opslaan als..." kiest, kunt u het document op uw eigen computer bewaren en met de Acrobat Reader openen.

In beide gevallen kunt u de gevraagde gegevens rechtstreeks invullen in het getoonde formulier. Drukt u het formulier pas af nadat u het volledig ingevuld heeft. Daarna plaatst u uw handtekening en stuurt u het op.

bevoegdheidsverklaring
licentieovereenkomst

Nadat u de formulieren heeft ingevuld, afgedrukt en ondertekend, vindt u het verzendadres in de rechter balk op deze pagina.
Zowel de bevoegdheidsverklaring als de licentieovereenkomst kunt u rechtstreeks achter uw computer invullen om deze vervolgens af te drukken, te ondertekenen en op te sturen.

PEN Psychodiagnostics
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen

T-E webdesign: 2006
PEN
Psychodiagnostics