SCREENING

Psychologisch Onderzoek – Psychologische Expertises – Second Opinions – Rapportages Pro Justitia


PEN voert psychologisch onderzoek uit in opdracht van derden, gericht op beantwoording van velerlei vraagstellingen. Opdrachtgevers zijn (semi-)overheden, bedrijven en particulieren. Onderzoek wordt uitgevoerd conform de NIP richtlijnen. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Alle onderzoeken dienen schriftelijk te worden aangevraagd, en kunnen indien gewenst op korte termijn op elke plaats ter wereld plaatsvinden. 

CONSULTANCY

Consultancy in verband met vragen rond u of uw managementteam? Neem contact op voor informatie of nader overleg.

SUPERVISIE

Op maat voor psychologen en psychotherapeuten, al dan niet in opleiding.

MAATWERK

Lezingen, keynotes, workshops, onderwijs. Neem contact op.

VIDEOKANAAL

Diverse video’s met prof. dr. J. Derksen, klik hier (nieuwe tab).