COACHING


 
Individuele coaching in Emotionele Intelligentie door externe professionals

PEN Psychodiagnostics, de uitgever van de Nederlands-Vlaamse en Duitstalige versie van de EQ-i, biedt individuele coaching door externe professionals. Op dit moment heeft PEN, daarbij geholpen door collega’s in Noord-Amerika, een individueel coachingsprogramma ontwikkeld om mensen in een organisatie van buitenaf te begeleiden gericht op het bevorderen van hun effectiviteit, motivatie en werktevredenheid. Het stadium van experimenteren is verlaten, en er is bewijsmateriaal verzameld voor de effectiviteit van dit individuele coachingstraject.

Hoe ziet dit coachingstraject eruit?

In een oriënterend gesprek wordt onderzocht of de coaching past bij de vragen die u zich stelt, en krijgt u antwoord op vragen over de inhoud ervan. Indien dit coachingstraject zinvol voor u lijkt, wordt u nog getest op andere aspecten van uw persoonlijkheid. Indien coaching u in dit stadium wordt ontraden worden er geen kosten in rekening gebracht.

De uitslagen van de EQ-test (eventueel aangevuld met andere tests) dienen als een ideaal vertrekpunt voor het traject. In totaal vinden er zeven bijeenkomsten van twee uur plaats, verdeeld over een periode van ongeveer een half jaar. Voorafgaand aan het laatste blok van twee uur heeft u de EQ-test wederom gemaakt. Op deze wijze wordt uw vooruitgang in termen van de test geanalyseerd.
Behalve in de testuitslagen zullen uw toegenomen emotionele vaardigheden ook blijken uit veranderingen in uw functioneren en in uw beleving van uzelf en anderen.

Elk uur bestaat uit twee aspecten een deel waarin met cognitief-gedragsmatige technieken wordt gewerkt aan verbeteringen op bijvoorbeeld het terrein van sociale vaardigheden of op gebieden waar interventie gewenst is. Een ander blok is gericht op levensloop ontwikkeling en het opsporen en beïnvloeden van eventuele emotionele blokkades die u verhinderen efficiënt gebruik te maken van uw mogelijkheden. De uitslagen van tests en de resultaten van het traject worden uitsluitend met uzelf besproken.

Wie voeren het coachingstraject uit?

In alle gevallen zijn dit ervaren psychologen met veel kennis van individu en organisatie. Het intake-gesprek vindt plaats met Drs. Theo J.P.M. Bögels, directeur van PEN Psychodiagnostics en expert op dit gebied of met Prof. Dr. Jan J.L. Derksen, leider van het wetenschappelijk onderzoek naar emotionele intelligentie in Nederland, België en Duitsland. Zij voeren de coaching zelf uit, danwel wijzen een coach aan de individuele deelnemers toe, superviseren het gehele coachingstraject en tijdens de afronding ontmoet u een van hen in elk geval wederom. Zij functioneren voorts als coach voor de coaches.

Wat kost dit coachingstraject?

De totale kosten inclusief tests en oriënterend gesprek bedragen € 4.482,25 exclusief btw. De gesprekken vinden in principe plaats in of nabij Nijmegen.

Een alternatief: Het Coachingsconsult

Het Coachingsconsult bestaat uit een gesprek op basis van enkele door uzelf vooraf expliciet geformuleerde vragen ten aanzien van uzelf casu quo uw persoonlijk functioneren. Als basis van dit gesprek worden voorts als uitgangspunt gehanteerd:
  • uw scores op een persoonlijkheidsvragenlijst (MMPI®-2)
  • uw scores op de EQ-i test voor emotionele intelligentie
  • uw scores op een cognitieve intelligentietest
Het Coachingsconsult is steeds gericht op uw persoonlijke groei en ontwikkeling, en beoogt op interactieve wijze een beknopt beeld te schetsen van uw sterke kanten en de aspecten van uw persoon die vanverdere ontwikkeling zouden kunnen profiteren, en tot beantwoording van de apriori geformuleerde vragen te komen.

Kosten Coachingsconsult
 
De kosten van het Coachingsconsult bedragen € 737,25 exclusief btw. Hierin zijn begrepen de testafnames (inclusief scoring en verwerking) en 1,5 uur contacttijd te Nijmegen of omgeving.Het Coachingsconsult kan indien gewenst overgaan in een coachingstraject, danwel als een op zichzelf staand gebeuren worden beschouwd. Hoewel de sessies in principe plaatsvinden in de regio Nijmegen, is het mogelijk het Coachingsconsult in overleg elders, ook in het buitenland, te doen plaatsvinden. Voertalen: Nederlands, Engels, Duits. Ook groepscoaching is mogelijk.
T-E webdesign: 2006

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak:
T: 0481-465 565
E: directie@eqiq.nl
F: 0481-465 867

PEN Psychodiagnostics - Coaching
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen NL

PEN
Psychodiagnostics