Om de EQ-i 2.0® te kunnen gebruiken moet u zich laten certificeren. Belangstellenden dienen over een universitair (dan wel HBO+) werk- en denkniveau te beschikken. Feitelijke opleidingsachtergrond is niet voorgeschreven.

Met ingang van maart 2022 worden MMPI en EQ-i uitgegeven door Pearson Benelux B.V. Daaraan gerelateerd vindt u ook informatie over de mogelijkheden om te worden gecertificeerd voor het gebruik van EQ-i 2.0 en EQ 360 bij Pearson Academy. U vindt meer informatie op de site van Pearson. U kunt uw belangstelling ook kenbaar maken via e-mail.

De certificering bestaat uit zowel eLearning (online) als componenten op locatie, onder begeleiding van een trainer (het “in class” gedeelte). Het eLearning deel dient voorafgaand aan het in-class deel zelfstandig te zijn doorlopen. Nadat u zich heeft aangemeld en uw inschrijving is bevestigd, ontvangt u per email (uiterlijk 1 week voor de certificering op locatie) een persoonlijke link naar het online Learn Center, met de benodigde inloggegevens.

Algemeen

Tijdens de EQ-i 2.0® certificering staat u individueel of in een kleine groep formeel stil bij de EQ-i 2.0® vragenlijst voor emotionele intelligentie, na de eerste (theoretische en online) kennismaking met het instrument. De nadruk zal tijdens deze bijeenkomsten liggen op interactie, informaliteit, oefeningen en eigen inbreng van de deelnemers. Het in class gedeelte omvat ongeveer drie dagdelen.

Certificering EQ-i, Lanaken, België……

De eigen scores en feedback daarop door de trainer en de andere deelnemenden maken nadrukkelijk deel uit van de certificering, die daardoor soms ook enkele confronterende momenten met zich meebrengt. Openheid, empathie en constructief stil staan bij de ander zijn belangrijke aspecten. Soms maakt een “buitenbezigheid” deel uit van de bijeenkomst, het is aan te bevelen daar bij uw kledingkeuze rekening mee te houden.

Het in class deel omvat ook een praktische kennismaking met het “Talent Assessment Portal”, de digitale omgeving waarbinnen u, na gecertificeerd te zijn, een eigen account krijgt om de EQ-i 2.0® af te nemen, te scoren en te verwerken. In deze omgeving treft u onder meer ook de online handleiding van de EQ-i 2.0® aan, die voortdurend wordt geactualiseerd.

Door deelname aan de certificering verplicht u zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van persoonlijke en/of bedrijfsgerelateerde informatie van andere deelnemenden waarvan tijdens de sessies kennis wordt genomen. Ook verplicht u zich tot het volledig en zonder uitzondering respecteren van het copyright dat op het EQ-i 2.0® instrument rust. Coachversies van rapportages mogen nooit aan cliënten/respondenten worden verstrekt.

Aanvang van het programma op de eerste dag is 11.00 uur; de bijeenkomst loopt door tot de avond, op de tweede dag wordt gestart om 09.00 uur, dan tot ongeveer 14.00 uur, met ruimte voor breaks en gezamenlijke lunches/diner. Er wordt van u verwacht dat u in de latere middag- en avonduren op de eerste dag (globaal) kennis neemt van de materialen die u worden uitgereikt. Mogelijk zult u (soms ook in de avonduren van dag 1), en al dan niet samen met anderen, een of meerdere opdrachten dienen uit te voeren. Voor elke deelnemende wordt een hotelkamer gereserveerd op of nabij de werklocatie. Incheck hotelkamer (formeel) om ongeveer 14.00 uur. Uitchecken op dag 2 voor aanvang programma. Consumpties aan de bar zijn in principe voor eigen rekening. Op dag 2 kan de groep worden uitgebreid met 1 à 3 personen die reeds eerder werden gecertificeerd. Certificering is geaccrediteerd: CCE (ICF) credits: 16. CE (APA) credits: 14,5.

Trainingslocatie Hotel Nijmegen-Lent

Roma, EQ en het San Clemente Syndroom

De certificering volgt globaal de volgende structuur:

ModuleLeerdoelenMethode
AlgemeenNa de certificering bent u in staat om:
Emotionele intelligentie en het belang ervan te omschrijven
De componenten van de EQ-i 2.0® en de EQ-360® met inbegrip van samengestelde schalen en subschalen te omschrijven
De historie/wetenschap achter de EQ-i 2.0® and EQ 360® te begrijpen
Een EQ-i 2.0® en EQ-360® protocol te interpreteren
De EQ-i 2.0® en de EQ-360® te (doen) afnemen
Een feedbacksessie gestructureerd voor te bereiden
Een feedbacksessie effectief uit te voeren
Het nut van EI uit te leggen
Toepassing van EI bij diverse disciplines te begrijpen
Bronnen na de certificering te vinden
Een passend rapportagetype voor iemand te kiezen
Combinatie van eLearning en in-class onderdelen

eLearning modules tezamen omvatten circa 1 dagdeel

In-class omvat ongeveer 3 dagdelen

Examen (online) maximaal 2 uren
Module 1
Overzicht model
U kunt:

EI definiëren
Aangeven wat EI wel en niet is
Ontwikkeling en belang van EI uitleggen
Tonen het EQ-i 2.0® model te begrijpen
Aantonen dat u de samengestelde schalen begrijpt, inclusief de betekenis van hoge en lage(re) scores
eLearning module
Circa 1,5 uur
Module 2:
De wetenschap achter de EQ-i 2.0®: Psychometrie
U kunt:

Antwoordstijl-indicatoren identificeren
Validiteit en betrouwbaarheid begrijpen
Het gemiddelde en de standaarddeviatie beschrijven
De EQ-i 2.0® normen begrijpen
eLearning module
Circa 1,5 uur
Module 3:
Aspecten van EQ-i 2.0®


Subschalen in actie

Nadruk op praktisch oefenen
U bent in staat om:

Kennis van subschalen te relateren aan echte voorbeelden
Interactie tussen subschalen verklaren
Laten zien wat hoge en lage scores betekenen
Vragen formuleren, gebaseerd op relaties tussen subschalen
Laten zien relaties tussen subschalen op hoog niveau te begrijpen
In-class
Module 4:
Interpretatie en geven van Feedback


Nadruk op praktisch oefenen
U kunt:

Een profiel interpreteren, rekening houdend met antwoordstijl
Een “best practice” feedbacksessie laten zien
Vragen voor de feedbacksessie formuleren
De ethiek rond gebruik van de EQ-i 2.0® en EQ-360® begrijpen
Basis “coaching skills” en effectieve vraagstellingstechniek laten zien
In-class
Module 5:
Verkrijgen van Buy-In
U kunt:

Aangeven wat EI in brede zin kan betekenen
Gebruik maken van informatie en case studies rond ROI
Formuleren hoe een buy-in voor een EI plan er intern en extern uit zou kunnen zien
De voordelen van de EQ-i 2.0® vergeleken met andere EI instrumenten beschrijven
Weerstand herkennen en manieren bedenken daar mee om te gaan
Bepalen wanneer de EQ-i 2.0® voordelen biedt t.o.v. de EQ-360® en omgekeerd
In-class
OrientatiemodulesOnderwerpen:

Bronnen om na de certificering te raadplegen, zoals de online handleiding
Het online Talent Assessment Portal
Verschillen tussen rapportages
Praktisch: afname, scoring, verwerking
Ondersteuning
eLearning modules – deels ook in class, niet verplicht, wel aanbevolen
Overzicht van 360° assessments en de EQ-360® Onderwerpen:

Wat is een 360° assessment?
Voordelen van een 360° assessment, nadelen
De componenten van de EQ-360®
Proces van afname
Antwoordstijl-indicatoren kennen
De EQ-360® normen
eLearning module
ExamenOnline na alle vorige componenten

Online examen na de in-class dagdelen, omvat alle modules en in-class materiaal
Een goedscore van 70% of hoger is noodzakelijk om te slagen voor het examen en gecertificeerd te worden voor de EQ-i 2.0®/EQ-360®
Online
Maximaal 2 uren
Onze algemene voorwaarden voor onderwijs zijn van toepassing op deze certificering