certificering EQ-i 2.0
(


EQ-i 2.0 Certificering - Overzicht

Om de EQ-i 2.0 te kunnen gebruiken moet u (minimaal GZ) psycholoog of psychiater zijn (of een hiermee gelijkgesteld beroep -met BIG registratie- hebben). Anderen die voor gebruik in aanmerking willen komen, dienen gecertificeerd te worden. Om voldoende bekend te raken met het instrument wordt certificering echter aan elke toekomstige gebruiker sterk aangeraden.

De certificering bestaat uit zowel eLearning (online) als componenten op locatie, onder begeleiding van een trainer (het "in class" gedeelte). Het eLearning deel dient voorafgaand aan het in-class deel zelfstandig te zijn doorlopen. Nadat u zich heeft aangemeld en uw inschrijving is bevestigd, ontvangt u per email (uiterlijk 1 week voor de certificering op locatie) een persoonlijke link naar het online Learn Center, met de benodigde inloggegevens.

Algemeen

Tijdens de EQ-i 2.0 certificering staat u in een kleine groep formeel stil bij de EQ-i 2.0 vragenlijst voor emotionele intelligentie, na de eerste (theoretische en online) kennismaking met het instrument. De nadruk zal tijdens deze bijeenkomsten liggen op interactie, informaliteit, oefeningen en eigen inbreng van de deelnemers. Het in class gedeelte omvat ongeveer drie dagdelen. Trainer is drs. Theo Bögels, GZ psycholoog-bestuurder bij PEN Psychodiagnostics, die door MHS in Canada expliciet als trainer werd opgeleid en gecertificeerd. Hij gaf inmiddels vorm aan tientallen certificeringen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

De eigen scores en feedback daarop door de trainer en de andere deelnemenden maken nadrukkelijk deel uit van de certificering, die daardoor soms ook enkele confronterende momenten met zich meebrengt. Openheid, empathie en constructief stil staan bij de ander zijn belangrijke aspecten. Soms maakt een “buitenbezigheid” deel uit van de bijeenkomst, het is aan te bevelen daar bij uw kledingkeuze rekening mee te houden.

Het in class deel omvat ook een praktische kennismaking met het "Talent Assessment Portal", de digitale omgeving waarbinnen u, na gecertificeerd te zijn, een eigen account krijgt om de EQ-i 2.0 af te nemen, te scoren en te verwerken. In deze omgeving treft u onder meer ook de online handleiding van de EQ-i 2.0 aan, die voortdurend wordt geactualiseerd.

Door deelname aan de certificering verplicht u zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van persoonlijke en/of bedrijfsgerelateerde informatie van andere deelnemenden waarvan tijdens de sessies kennis wordt genomen. Ook verplicht u zich tot het volledig en zonder uitzondering respecteren van het copyright dat op het EQ-i 2.0 instrument rust. Coachversies van rapportages mogen nooit aan cliënten/respondenten worden verstrekt.

Aanvang van het programma op de eerste dag is 11.00 uur; de bijeenkomst loopt door tot de avond, op de tweede dag wordt gestart om 09.00 uur, dan tot ongeveer 15.00 uur, met ruimte voor breaks en gezamenlijke lunches/diner. Er wordt van u verwacht dat u in de latere middag- en avonduren op de eerste dag (globaal) kennis neemt van de materialen die u worden uitgereikt. Mogelijk zult u (soms ook in de avonduren van dag 1), en al dan niet samen met anderen, een of meerdere opdrachten dienen uit te voeren. Voor elke deelnemende wordt een hotelkamer gereserveerd op de werklocatie. Incheck hotelkamer (formeel) om ongeveer 14.00 uur. Uitchecken op dag 2 voor aanvang programma. Consumpties aan de bar zijn in principe voor eigen rekening.

Op dag 2 kan de groep worden uitgebreid met 1 à 3 personen die reeds eerder werden gecertificeerd.

Certificering is geaccrediteerd: CCE (ICF) credits: 16. CE (APA) credits: 14,5.

Inhoudelijk

De certificering volgt globaal de volgende structuur:

Module Leerdoelen Methode
Algemeen

Na de certificering bent u in staat om:

 • Emotionele intelligentie en het belang ervan te omschrijven
 • De componenten van de EQ-i 2.0 en de EQ-360 2.0 met inbegrip van samengestelde schalen en subschalen te omschrijven
 • De historie/wetenschap achter de EQ-i 2.0 and EQ 360 te begrijpen
 • Een EQ-i 2.0 en EQ-360 2.0 protocol te interpreteren
 • De EQ-i 2.0 en de EQ-360 2.0 te (doen) afnemen
 • Een feedbacksessie gestructureerd voor te bereiden
 • Een feedbacksessie effectief uit te voeren
 • Het nut van EI uit te leggen
 • Toepassing van EI bij diverse disciplines te begrijpen
 • Bronnen na de certificering te vinden
 • Een passend rapportagetype voor iemand te kiezen
Combinatie van eLearning en in-class onderdelen

eLearning modules tezamen omvatten circa 1 dagdeel

In-class omvat ongeveer 3 dagdelen

Examen (online) maximaal 2 uren

Module 1:
Overzicht, model

U kunt:

 • EI definiëren
 • Aangeven wat EI wel en niet is
 • Ontwikkeling en belang van EI uitleggen
 • Tonen het EQ-i 2.0 model te begrijpen
 • Aantonen dat u de samengestelde schalen begrijpt, inclusief de betekenis van hoge en lage(re) scores

eLearning module

Circa 1,5 uur

Module 2:
De wetenschap achter de EQ-i 2.0: Psychometrie

U kunt:

 • Antwoordstijl-indicatoren identificeren
 • Validiteit en betrouwbaarheid begrijpen
 • Het gemiddelde en de standaarddeviatie beschrijven
 • De EQ-i 2.0 normen begrijpen
eLearning module

Circa 1,5 uur

Module 3:
Aspecten van EQ-i 2.0: Subschalen in actie - nadruk op praktisch oefenen

U bent in staat om:

 • Kennis van subschalen te relateren aan echte voorbeelden
 • Interactie tussen subschalen verklaren
 • Laten zien wat hoge en lage scores betekenen
 • Vragen formuleren, gebaseerd op relaties tussen subschalen
 • Laten zien relaties tussen subschalen op hoog niveau te begrijpen
In-class
Module 4:
Interpretatie en geven van Feedback - nadruk op praktisch oefenen

U kunt:

 • Een profiel interpreteren, rekening houdend met antwoordstijl
 • Een "best practice" feedbacksessie laten zien
 • Vragen voor de feedbacksessie formuleren
 • De ethiek rond gebruik van de EQ-i 2.0 en EQ-360 2.0 begrijpen
 • Basis "coaching skills" en effectieve vraagstellingstechniek laten zien
In-class
Module 5:
Verkrijgen van Buy-In

U kunt:

 • Aangeven wat EI in brede zin kan betekenen
 • Gebruik maken van informatie en case studies rond ROI
 • Formuleren hoe een buy-in voor een EI plan er intern en extern uit zou kunnen zien
 • De voordelen van de EQ-i 2.0 vergeleken met andere EI instrumenten beschrijven
 • Weerstand herkennen en manieren bedenken daar mee om te gaan
 • Bepalen wanneer de EQ-i 2.0 voordelen biedt t.o.v. de EQ-360 en omgekeerd
In-class
Orientatiemodules

Onderwerpen:

 • Bronnen om na de certificering te raadplegen, zoals de online handleiding
 • Het online Talent Assessment Portal
 • Verschillen tussen rapportages
 • Praktisch: afname, scoring, verwerking
 • Ondersteuning
eLearning modules - deels ook in class, niet verplicht, wel aanbevolen
Overzicht van 360° assessments en de EQ-360 2.0

Onderwerpen:

 • Wat is een 360° assessment?
 • Voordelen van een 360° assessment, nadelen
 • De componenten van de EQ-360 2.0
 • Proces van afname
 • Antwoordstijl-indicatoren kennen
 • De 360 normen
eLearning module
Examen

Online na alle vorige componenten

 • Online examen na de in-class dagdelen, omvat alle modules en in-class materiaal
 • Een goedscore van 70% of hoger is noodzakelijk om te slagen voor het examen en gecertificeerd te worden voor de EQ-i 2.0/EQ-360 2.0
Online

Maximaal 2 uren


Onze algemene voorwaarden voor onderwijs zijn van toepassing op deze certificering.

Eerstvolgende in class sessie: 29/30 maart 2019 (Nijmegen). Investering bedraagt € 1.600,00 per persoon (inclusief maaltijden en overnachting).
Bel voor aanmeld-info: 0481 465 565 (Maarten de Waal of Susan Colley, niet op maandag)
Aanmelden kan daarna met dit formulier
Ik ben reeds Bar-On EQ-i gecertificeerd en wil me aanmelden voor een transitieworkshop
Enkele door PEN (Bar-On EQ-i) gecertificeerde organisaties
T-Ewebdesign:2006
PEN
Psychodiagnostics