administratie telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag: 0481 465 565, menukeuze 2


Materialen en Mail-in service beschikbaar.

Let op: De MMPI®-2 en de MMPI-2-RF® zijn verschillende instrumenten. Klik hier voor overwegingen.

 

Klik op logo voor informatie over de EQ-i 2.0. Let op: De (oude) Bar-On EQ-i is uitgefaseerd.

EQ-i 2.0 Certificering (CCE/ICF en APA geaccrediteerd): data nog te bepalen in 2018 (bel voor info). Transitieworkshop: Geef hier uw belangstelling door (2018).

Inschrijving en/of informatie beschikbaar voor:

MMPI®-2/MMPI®-A/MMPI-2-RF® workshops, drs. Theo Bögels, diverse locaties in Nederland en België

  • Aanmelden, Inleidend: 8 juni 2018, Nijmegen. Verdiepend en casusbesprekingen: 2 maart 2018, Nijmegen; 25 mei 2018 in Den Haag en 29 juni 2018 te Maastricht. Najaar 2018: data nog te bepalen, Gent (B).

Psychofarmacologie, hands-on workshop

  • Prof. Dr. Jan Derksen, Hotel Nijmegen-Lent. Voorjaar 2018, datum nog te bepalen.

KPP - Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

  • In vier dagen wordt gericht en intensief gewerkt aan het theoretisch begrip en de praktische beheersing van KPP. Hierbij staan de meest recente opvattingen centraal. Instapvereisten: GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of hiervoor in opleiding. Voorts is elke deelnemer in de gelegenheid eigen patiëntenmateriaal te refereren. Docent: Prof. Dr. J.J.L. Derksen, psychoanalytisch psychotherapeut, supervisor NVPP. Locatie: Hotel Nijmegen-Lent. Data: Nog te bepalen in 2018.

EQ-i 2.0 certificering en Transitieworkshops

KPP - Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie - Verdiepingsdag - Prof. Dr. Jan Derksen

  • Voor alumni van de KPP cursus. Nijmegen, medio 2018. Belangstelling telefonisch melden: 0481 465 565.

Postmaster (Postdoctoraal) Psychodiagnostiek (9 dagen, optioneel 10)

  • Hoofddocent: Prof. Dr. Jan Derksen. Plaats: Nijmegen, modules: data nnb. Planning bij voldoende vooraanmeldingen. Ook per afzonderlijke module te volgen. Accreditatie aangevraagd/verleend (NIP, FGzPt) als totaalopleiding en per module. Data nog niet bekend.

Netwerk

U bent EQ-i gecertificeerd, maar nog geen lid van de netwerkgroep? Klik hier om lid te worden.


Extracurriculair

       

 

 Mocht u de behoefte gevoelen om naar aanleiding van uw bezoek op deze site op- of aanmerkingen te maken, doet u dat dan in een e-mail aan onze webmaster. Wij stellen uw hulp bij het optimaliseren van de site op prijs.

DSM-5, Prof. Dr. Jan Derksen, datum nnb

Psychofarmacologie, Prof. Dr. Jan Derksen, datum nnb in 2018

MMPI®-2/A workshops door drs. Theo Bögels: afwisselend in Nijmegen, Zwolle, Maastricht, Den Haag, Gent (B); tijdig aanmelden gewenst

KPP, Prof. Dr. Jan Derksen, Nijmegen, planning: voorjaar 2018

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrieven

Algemene verkoopvoorwaarden

Onderwijs: Voorwaarden Algemeen

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (MMPI®-2)

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-Adolescent (MMPI®-A)

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 RF (MMPI®-2 Restructured form)

EQ-i 2.0 Emotionele en Sociale intelligentie

Vermelde prijzen exclusief BTW - Bezoek backoffice uitsluitend na telefonische afspraak
T-E webdesign: 2009
PEN
Psychodiagnostics