Minnesota Multiphasic Personality Inventory; devised by Starke R. Hathaway and J. Charnley McKinley in 1943; used by the Institute of Education, University of Liverpool, c. 1960-1990

Geen prijsaanpassing per 1 januari 2022.


MMPI middagworkshops Nijmegen planning na medio januari 2022

Nieuw telefoonnummer: 024 309 45 85

“Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο άτομο έχει την ασθένεια, από ποια ασθένεια έχει το άτομο”.

“Het is veel belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft.”

Hippocrates van Kos (460-370 )MMPI-2-RF

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restuctured Form.

De persoon in een relatief kort tijdsbestek efficiënt en veelomvattend in beeld gebracht.MMPI-A

Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Adolescent.

Vlaams-Nederlandse jongerenversie van de MMPI-2 persoonlijkheidsvragenlijst.


MMPI-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2.

Voor het Vlaams-Nederlands taalgebied aangepaste en vertaalde versie van de wereldwijd bekendste en meest onderzochte persoonlijkheidsvragenlijst. Voor volwassenen vanaf 18 jaar.


EQ-i 2.0

Emotional Quotient Inventory 2.0

Uniek en zeer uitgebreid beeld van de persoonlijkheidsstijl, met een wetenschappelijke basis.

Opvolger van de Bar-On EQ-i. Als we IQ omschrijven als paardenkracht, is EQ de rijvaardigheid.

Vragenlijst voor emotionele en sociale intelligentie.

Hoe gaat iemand om met de eisen van de omgeving en het dagelijks leven? Wat zijn hierbij sterke en zwakke kanten?