Minnesota Multiphasic Personality Inventory; devised by Starke R. Hathaway and J. Charnley McKinley in 1943; used by the Institute of Education, University of Liverpool, c. 1960-1990

Na vele jaren uitgever te zijn geweest van de instrumenten MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A, EQ-i 2.0 en EQ-360 willen wij u informeren dat wij per 1 maart 2022 de uitgeefrechten van deze instrumenten over zullen dragen aan Pearson Benelux BV. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de MMPI en de EQ-i in goede handen zijn bij Pearson Benelux en zullen nauw betrokken blijven bij de ontwikkeling van de MMPI-3 en trainingen omtrent de genoemde instrumenten.  

U kunt tot 25 februari de (papieren) producten bij ons bestellen zoals u dat gewend bent. In de dagen daaropvolgend zullen wij alle materialen overdragen aan Pearson zodat u per 1 maart 2022 via de website van Pearson uw bestellingen kunt plaatsen.  Onze workshops en trainingen worden ondergebracht bij Pearson Academy.

We zullen met de huidige gebruikers van de instrumenten apart contact opnemen met nadere informatie over de voortzetting van de dienstverlening.

Als u naar aanleiding van deze mededeling vragen heeft, kunt u gebruik maken van ons contactformulier of op de gebruikelijke wijze contact met ons opnemen.


MMPI workshops – planning vanaf 1 maart 2022 via Pearson Academy

“Είναι πολύ πιο σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο άτομο έχει την ασθένεια, από ποια ασθένεια έχει το άτομο”.

“Het is veel belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft.”

Hippocrates van Kos (460-370 )MMPI-2-RF

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restuctured Form.

De persoon in een relatief kort tijdsbestek efficiënt en veelomvattend in beeld gebracht.MMPI-A

Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Adolescent.

Vlaams-Nederlandse jongerenversie van de MMPI-2 persoonlijkheidsvragenlijst.


MMPI-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2.

Voor het Vlaams-Nederlands taalgebied aangepaste en vertaalde versie van de wereldwijd bekendste en meest onderzochte persoonlijkheidsvragenlijst. Voor volwassenen vanaf 18 jaar.


EQ-i 2.0

Emotional Quotient Inventory 2.0

Uniek en zeer uitgebreid beeld van de persoonlijkheidsstijl, met een wetenschappelijke basis.

Opvolger van de Bar-On EQ-i. Als we IQ omschrijven als paardenkracht, is EQ de rijvaardigheid.

Vragenlijst voor emotionele en sociale intelligentie.

Hoe gaat iemand om met de eisen van de omgeving en het dagelijks leven? Wat zijn hierbij sterke en zwakke kanten?